VOL. 06

ให้โอกาสหัวใจมีจังหวะทึ่ง

ไปกับโรงแรมกึ่งพิพิธภัณฑ์ศิลปะ

“ขอมอบความรู้สึกอิสระทางใจ ความรู้สึกอิสระทางความคิด ความรู้สึกอิสระทางอารมณ์

ความรู้สึกทึ่งเป็นสิ่งที่คุณควรภาคภูมิใจ เพราะมันหมายถึงด้านสนุกของชีวิตคุณ”

สำรวจ (Explore) ค้นพบ (Discover)

แสดงความยินดีกับตัวเองทุกครั้งที่คุณได้สำรวจและค้นพบสิ่งใหม่ๆ

อย่าห้ามตัวเองที่จะ (ยิ้ม) ปิติยินดีกับตัวเอง

เปิดโอกาสให้หัวใจมีจังหวะทึ่ง ด้วยสิ่งพิเศษ

A N G E L O

ขอมอบสุนทรียศิลป์ที่แตกต่างจากภาพจำที่คุณมีอยู่แล้ว

พลังภูมิทัศน์และสุนทรียศิลป์

ที่ A N G E L O ถ่ายทอดออกมาในรูปแบบ “โรงแรมกึ่งพิพิธภัณฑ์ศิลปะ”

ให้เข้าใจเข้าถึงได้ง่าย และสัมผัสรับได้

การจัดแสดงงานศิลปะในรูปแบบเฉพาะตัวให้เป็นแกลลอรี่

 A N G E L O  นำผลงานสไตล์งาน Painting ในแบบฉบับของตัวเอง

มาจัดให้เห็นได้ละเลียดชม ดื่มด่ำไปกับสิ่งรอบตัวที่นี่

ราวกับทั้งมวลรวมในที่นี้เป็นผลงานศิลปะชิ้นเอกที่ A N G E L O  กลั่น คั้นออกมา

ความแยบยลในการสอดแทรกคอลเลคชั่นของสะสมส่วนตัว (นักสะสมและนักอนุรักษ์ศิลปะ)

หรืองานศิลปะสร้างสรรค์อื่นที่ชื่นชอบ

ประกอบออกมาเป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะภายในโรงแรมแห่งนี้ได้อย่างสง่างาม

 

 

สำรวจ (Explore) ค้นพบ (Discover) แสดงความยินดีกับตัวเองทุกครั้งที่คุณได้สำรวจและค้นพบสิ่งใหม่ๆ

อย่าห้ามตัวเองที่จะ (ยิ้ม) ปิติยินดีกับตัวเอง เปิดโอกาสให้หัวใจมีจังหวะทึ่ง ด้วยสิ่งพิเศษ

สำรวจ (Explore) ค้นพบ (Discover)

แสดงความยินดีกับตัวเองทุกครั้งที่คุณได้สำรวจและค้นพบสิ่งใหม่ๆ

อย่าห้ามตัวเองที่จะ (ยิ้ม) ปิติยินดีกับตัวเอง

เปิดโอกาสให้หัวใจมีจังหวะทึ่ง ด้วยสิ่งพิเศษ