TATINUT WONGWARISARA
HOST OWNER / ORIGINATOR ANGELOMADE IDEOLOGY DESIGN OWN BRAND PHILOSOPHY

Step Into The 8th Year Of …

ANGELOMADE Ideology Design Own Brand Philosophy

ANGELO is Shaping Industry And Approached To Our Guests … Solo Travelers, Independently Minded Guests And Introverted Guests

THE  BOUTIQUE  INDEPENDENT  PRIVATE  ARTIST  HOUSE  (HOTEL)
FOR
THE  INDEPENDENTLY  MINDED  GUESTS

ANGELOMADE โรงแรมแนวปรัชญาใหม่ “เจริญใจ ~ สร้างสรรค์ ~ และยั่งยืน”

CHAPTER 3

สะท้อนตัวตน ความตรงไปตรงมาที่ ANGELO รังสรรค์อย่างสร้างสรรค์ ไม่เสแสร้งหนีความเป็นตัวของตัวเองเพื่อที่จะเป็นโรงแรมในแบบอื่น พบร่องรอยและกลิ่นอายเสมือนเป็นลายเซ็นต์เฉพาะตัวปรากฏออกมาแทนที่พันคำบรรยาย สื่อผ่านออกมาใน The World Inside ANGELO ทั้งมุมมองในเรื่องรสนิยมและวิถีนิยม มุมมองในเรื่องวิถีแห่งการมองความงาม บ้างก็เป็นสิ่งสวยงามวิจิตร บ้างก็เป็นความสวิงสวาย บ้างก็เป็นความโลดโผนโจนทะยาน บ้างก็เป็นลูกเล่น บ้างก็เป็นความแปลกล้ำ บ้างเป็นความสนุกสนาน บ้างก็เป็นงานซื่อๆ [...]

ANGELOMADE โรงแรมแนวปรัชญาใหม่ “เจริญใจ ~ สร้างสรรค์ ~ และยั่งยืน”

CHAPTER 6

“ขอมอบความรู้สึกอิสระทางใจ ความรู้สึกอิสระทางความคิด ความรู้สึกอิสระทางอารมณ์ ความรู้สึกทึ่งเป็นสิ่งที่คุณควรภาคภูมิใจ เพราะมันหมายถึงด้านสนุกของชีวิตคุณ” สำรวจ (Explore) ค้นพบ (Discover) แสดงความยินดีกับตัวเองทุกครั้งที่คุณได้สำรวจและค้นพบสิ่งใหม่ๆ อย่าห้ามตัวเองที่จะ (ยิ้ม) ปิติยินดีกับตัวเอง เปิดโอกาสให้หัวใจมีจังหวะทึ่ง ด้วยสิ่งพิเศษ ขอมอบสุนทรียศิลป์ที่แตกต่างจากภาพจำที่คุณมีอยู่แล้ว สุนทรียศิลป์ที่ ANGELO ถ่ายทอดออกมาในรูปแบบ “โรงแรมกึ่งพิพิธภัณฑ์ศิลปะ” ให้เข้าใจเข้าถึงได้ง่าย และสัมผัสรับได้ [...]

ANGELOMADE โรงแรมแนวปรัชญาใหม่ “เจริญใจ ~ สร้างสรรค์ ~ และยั่งยืน”

CHAPTER 10

รายล้อมด้วย “ความโดดเด้งของสีสัน” เพื่อให้ความคิดได้ใคร่ครวญอย่างมีสีสัน แล้ว “ความโดดเด้งของสีสัน” กับ “ความสงบ” มันจะลงตัวกันได้ยังไง เราจะพบมันได้ที่ไหน ทำไมมันจึงสำคัญกว่าที่เคย ถ้า “สีสัน” เท่ากับ ความเพลิดเพลิน ความเพลิดเพลินนี้คงจะอยู่กับเราระยะหนึ่ง ถ้า “ความสงบ” เท่ากับ ความเพลิดเพลิน เหมือนกัน ความเพลิดเพลินนี้คงจะอยู่กับเรานานขึ้น “ความสงบ” จึงกลายเป็นของล้ำค่า “ความสงบ” จึงกลายเป็นของหายาก ที่ ANGELO เราไม่เคยกลัว “ความสงบ” และเราชอบที่จะอยู่กับมัน [...]

Chapter 1

Image Box text

Chapter 2

Image Box text

Chapter 3

Image Box text

Chapter 4

Image Box text

Chapter 5

Image Box text

Chapter 6

Image Box text

Chapter 7

Image Box text

Chapter 8

Image Box text

Chapter 9

Image Box text

Chapter 10

Image Box text

Chapter 11

Image Box text

Chapter 12

Image Box text

Chapter 13

Image Box text

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Chapter 14

Image Box text

Chapter 15

Image Box text

CHAPTER 1

(เหมาะ) ลงตัวสำหรับนักเดินทางเฉพาะกลุ่มที่ไขว่คว้าค้นหาเจาะจงที่พักประสบการณ์ (ศิลป์)

อย่างที่ถูก Lifestyle . ถูกจริต . ถูก Chemistry

คลื่นความถี่ Emotional Vibration ใกล้เคียงกัน

ถูก Mindset ตรงกันอย่างแท้จริง

. . . . .

ANGELO … It’s Not Average Place

ANGELO … It’s Extraordinary Place

เล็ก เปี่ยมคุณค่า ∼ Extraordinary Place

(เหมาะ) ลงตัวสำหรับนักเดินทางเฉพาะกลุ่มที่ไขว่คว้าค้นหาเจาะจงที่พักประสบการณ์ (ศิลป์)

อย่างที่ถูก Lifestyle . ถูกจริต . ถูก Chemistry

คลื่นความถี่ Emotional Vibration ใกล้เคียงกัน

ถูก Mindset ตรงกันอย่างแท้จริง

. . . . .

ANGELO … It’s Not Average Place

ANGELO … It’s Extraordinary Place