ANGELO งานภาคการเป็นแบบอย่างธุรกิจที่พักลักษณะบ้าน (โรงแรมบ้าน)

สถาบัน Design International Institute อสังหาฯ ~ ดัดแปลงอาคารเก่า

คุณหลิง ผู้นำสถาบัน Design International Institute หลักสูตรอสังหาริมทรัพย์ ~ ดัดแปลงอาคารเก่า โดย อ. วรพันธุ์ คล้ามไพบูลย์ กูรูบูติคโฮเต็ลอันดับหนึ่งของไทย เปลี่ยนบ้านเก่าเป็นบูติคโฮเต็ล : School of Creative Hotel Makers นำคณะผู้เข้าอบรม สถาปนิก/นักออกแบบตกแต่งภายใน/ผู้รับเหมาฯ/ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน Case Study กรณีศึกษา ANGELO FAMILY SUITES แนวคิดและประสบการณ์ เปลี่ยนโรงงานกระเบื้องเป็นโรงแรมแนวปรัชญาใหม่ สร้างสรรค์และยั่งยืน ~ เป็นแบบอย่าง แนวทาง การศึกษา ส่งเสริมความเชื่อมั่นให้ผู้เข้าอบรม (26 มิ.ย. 2564)

ANGELO งานภาคการเป็นแบบอย่างธุรกิจที่พักลักษณะบ้าน (โรงแรมบ้าน)

อ.วรพันธุ์ คล้ามไพบูลย์ กูรูบูติคโฮเต็ลอันดับหนึ่งของไทย นำคณะผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน

อ.วรพันธุ์ คล้ามไพบูลย์ กูรูบูติคโฮเต็ลอันดับหนึ่งของไทย นำคณะนักเรียนผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม เข้าเยี่ยมชม ศึกษาดูงาน Case Study กรณีศึกษา ANGELO FAMILY SUITES ประสบการณ์ “เปลี่ยนบ้านเก่าเป็นบูทีคโฮเต็ล “เปลี่ยนโรงงานกระเบื้องเป็นโรงแรม”  แนวคิดโรงแรมแนวปรัชญาใหม่ สร้างสรรค์และยั่งยืน การจัดการ Management งาน Operation ระบบปฏิบัติการจริงของโรงแรม ~ เพื่อเป็นแบบอย่าง แนวทาง การศึกษา ส่งเสริมความเชื่อมั่นให้ผู้ประกอบโรงแรมขนาดเล็ก (20 ธ.ค. 2563)

ANGELO งานภาคการเป็นแบบอย่างธุรกิจที่พักลักษณะบ้าน (โรงแรมบ้าน)

ANGELO ในบริบท ด้านงานสอน วิทยากรให้ความรู้

Boutique Hostel Master Class
โดย อ. วรพันธุ์ คล้ามไพบูลย์ โรงเรียนสอนเปลี่ยนบ้านเก่าเป็นบูติคโฮเต็ล : School of Creative Hotel Makers และผู้ก่อตั้งแอพพลิเคชั่นบริหารจัดการโรงแรม Happy Homemadestay
.
กรณีศึกษา : ANGELO FAMILY SUITES
ถอดรหัสความสำเร็จ จากโรงงานกระเบื้องสู่บูติคโฮเต็ลสุดฮิป Angelo Family Suites รัชดา 32
เปลี่ยนโรงงานกระเบื้องเป็นโรงแรม
โรงแรมแนวปรัชญาใหม่ สร้างสรรค์และยั่งยืน The Boutique Independent Private Lodging For The Independently Minded
อ. วรพันธุ์ คล้ามไพบูลย์ คอร์สสำหรับช่วยคนทำธุรกิจ Boutique Hotel และ Hostel ให้มีโอกาสเห็นตัอย่างการลงทุนจริงที่ประสบความสำเร็จ สามารถลงทุนได้อย่างมีจุดขายที่ยอดเยี่ยม ลดความเสี่ยง เข้าสู่ความสำเร็จได้ง่ายขึ้น ให้เกียรติโรงแรม Angelo Family Suites เป็นหนึ่งในต้นแบบ การศึกษาเพื่อส่งเสริมแนวคิด แก่ผู้ประกอบโรงแรมขนาดเล็ก (23 ต.ค. 2563)
 

ANGELO งานภาคการเป็นแบบอย่างธุรกิจที่พักลักษณะบ้าน (โรงแรมบ้าน)

อ.วรพันธุ์ คล้ามไพบูลย์ กูรูบูติคโฮเต็ลอันดับหนึ่งของไทย นำคณะผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน

อ.วรพันธุ์ คล้ามไพบูลย์ กูรูบูติคโฮเต็ลอันดับหนึ่งของไทย โรงเรียนสอนเปลี่ยนบ้านเก่าเป็นบูติคโฮเต็ล : School of Creative Hotel Makers และผู้ก่อตั้งแอพพลิเคชั่นบริหารจัดการโรงแรม Happy Homemadestay นำคณะนักเรียนผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม Boutique Hostel Master Class รุ่น 40 เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน รับฟังประสบการณ์ “เปลี่ยนบ้านเก่าเป็นบูทีคโฮเต็ล “เปลี่ยนโรงงานกระเบื้องเป็นโรงแรมและถูกกฎหมาย” แนวคิดโรงแรมแนวปรัชญาใหม่ สร้างสรรค์และยั่งยืน ชี้แนะแนวทางการจัดการ Management งาน Operation ระบบปฏิบัติการจริงของโรงแรมทุกขนาด ~ เพื่อเป็นแบบอย่าง แนวทาง การศึกษา ส่งเสริมความเชื่อมั่นให้ผู้ประกอบโรงแรมขนาดเล็ก ~ โดยฐาติณุฏ วงศ์วริศรา (คุณน้ำตาล) เพื่อเป็นแบบอย่างแนวทาง Case Study การศึกษา ส่งเสริมแนวคิด ส่งเสริมความเชื่อมั่นให้ผู้ประกอบโรงแรมขนาดเล็ก (17 มี.ค. 2563)

ANGELO งานภาคการเป็นแบบอย่างธุรกิจที่พักลักษณะบ้าน (โรงแรมบ้าน)

ANGELO ในบริบท ด้านงานสอน วิทยากรให้ความรู้

Boutique Hostel Master Class รุ่น 40
โดย อ. วรพันธุ์ คล้ามไพบูลย์ โรงเรียนสอนเปลี่ยนบ้านเก่าเป็นบูติคโฮเต็ล : School of Creative Hotel Makers และผู้ก่อตั้งแอพพลิเคชั่นบริหารจัดการโรงแรม Happy Homemadestay
.
กรณีศึกษา : ANGELO FAMILY SUITES
ถอดรหัสความสำเร็จ จากโรงงานกระเบื้องสู่บูติคโฮเต็ลสุดฮิป Angelo Family Suites รัชดา 32
เปลี่ยนโรงงานกระเบื้องเป็นโรงแรม
โรงแรมแนวปรัชญาใหม่ สร้างสรรค์และยั่งยืน The Boutique Independent Private Lodging For The Independently Minded
อ. วรพันธุ์ คล้ามไพบูลย์ คอร์สสำหรับช่วยคนทำธุรกิจ Boutique Hotel และ Hostel ให้มีโอกาสเห็นตัอย่างการลงทุนจริงที่ประสบความสำเร็จ สามารถลงทุนได้อย่างมีจุดขายที่ยอดเยี่ยม ลดความเสี่ยง เข้าสู่ความสำเร็จได้ง่ายขึ้น ให้เกียรติโรงแรม Angelo Family Suites เป็นหนึ่งในต้นแบบ การศึกษาเพื่อส่งเสริมแนวคิด แก่ผู้ประกอบโรงแรมขนาดเล็ก (6 มี.ค. 2563)
 

ANGELO งานภาคการเป็นแบบอย่างธุรกิจที่พักลักษณะบ้าน (โรงแรมบ้าน)

ANGELO ในบริบท ด้านงานสอน วิทยากรให้ความรู้

Day 2 : คอร์ส Lamta Talk ครั้งที่ 3 [ Law Accounting Management TAxes for Small ]

โดย อ. วรพันธุ์ คล้ามไพบูลย์ โรงเรียนสอนเปลี่ยนบ้านเก่าเป็นบูติคโฮเต็ล : School of Creative Hotel Makers และผู้ก่อตั้งแอพพลิเคชั่นบริหารจัดการโรงแรม Happy Homemadestay
.
กรณีศึกษา : ANGELO FAMILY SUITES
ถอดรหัสความสำเร็จ จากโรงงานกระเบื้องสู่บูติคโฮเต็ลสุดฮิป Angelo Family Suites รัชดา 32
เปลี่ยนโรงงานกระเบื้องเป็นโรงแรม
โรงแรมแนวปรัชญาใหม่ สร้างสรรค์และยั่งยืน The Boutique Independent Private Lodging For The Independently Minded
อ. วรพันธุ์ คล้ามไพบูลย์ คอร์สสำหรับช่วยคนทำธุรกิจ Boutique Hotel และ Hostel ให้มีโอกาสเห็นตัอย่างการลงทุนจริงที่ประสบความสำเร็จ สามารถลงทุนได้อย่างมีจุดขายที่ยอดเยี่ยม ลดความเสี่ยง เข้าสู่ความสำเร็จได้ง่ายขึ้น ให้เกียรติโรงแรม Angelo Family Suites เป็นหนึ่งในต้นแบบ การศึกษาเพื่อส่งเสริมแนวคิด แก่ผู้ประกอบโรงแรมขนาดเล็ก (2 ก.พ. 2563)

ANGELO งานภาคการเป็นแบบอย่างธุรกิจที่พักลักษณะบ้าน (โรงแรมบ้าน)

ANGELO ให้สัมภาษณ์เว็บไซต์คอนเทนต์ผู้หญิงเพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจให้ผู้หญิงที่สนใจมุ่งพัฒนาตัวเอง

ANGELO ขอบคุณทีมงาน DIY CONTENT …
ให้เกียรติสัมภาษณ์ เรื่องราวการหล่อหลอมบุคคล เจ้าของโรงแรม @ Angelo Family Suites พร้อมรีวิวโรงแรมแนวปรัชญาใหม่สร้างสรรค์และยั่งยืน
www.diyinspirenow.com เว็บไซต์ทำคอนเทนต์ผู้หญิงเพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจให้ผู้หญิงที่สนใจมุ่งพัฒนาตัวเอง (29 ธ.ค. 2563)
 

ANGELO งานภาคการเป็นแบบอย่างธุรกิจที่พักลักษณะบ้าน (โรงแรมบ้าน)

สานงานร่วมกัน : ต่างมิติ ~ แต่คู่ขนาน ….. 3 คน 3 เป้า 3 มิติ ~ คู่ขนานสู่ปลายแนวคิดเดียวกัน

จริญเติบโตด้วยกัน ด้วยอยู่ในชุมชนพื้นถิ่นเดียวกัน ความเป็น Local คืบเข้ามาในสังคมเมือง อย่างชุมชนของเรา จุดร่วม Mission เดียวกัน จึงต่างดำเนินงาน ตามทางถนัดคนละมิติ แต่ทำคู่ขนานกันไปทุกฝ่าย มีส่วนร่วมเป็นสังคมสร้างสรรค์ สร้างเรื่องราวดีๆ สร้างผลงานดีๆ ออกจากที่นี่ จากชุมชนนี้ สู่สังคม สู่ผู้มาเยือน สู่ผู้ติดตาม
 
เชฟจิ้น : Chef เฉพาะทางออแกนิกส์จากวัตถุดิบที่ผลิตขึ้นเอง และจากสวนผักตัวเอง / ผู้จัดงานตลาดวัตถุดิบออแกนิกส์ (ซอยรัชดาภิเษก 32)
คุณจิง : Artist ศิลปินสีน้ำหญิง นักปฏิบัติสร้างสรรค์สุขเข้ากับทุกกิจกรรม
ทั้งคู่ ร่วมกันก่อตั้ง SlowLife Bangkok
ในที่สุด ANGELO จับมือร่วมกันสานงานส่งเสริมความเข้มแข็งยั่งยืนในพื้นถิ่นเราเอง (28 ธ.ค. 2563)

ANGELO งานภาคการเป็นแบบอย่างธุรกิจที่พักลักษณะบ้าน (โรงแรมบ้าน)

อ.วรพันธุ์ คล้ามไพบูลย์ กูรูบูติคโฮเต็ลอันดับหนึ่งของไทย นำคณะผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน

อ.วรพันธุ์ คล้ามไพบูลย์ กูรูบูติคโฮเต็ลอันดับหนึ่งของไทย โรงเรียนสอนเปลี่ยนบ้านเก่าเป็นบูติคโฮเต็ล : School of Creative Hotel Makers และผู้ก่อตั้งแอพพลิเคชั่นบริหารจัดการโรงแรม Happy Homemadestay นำคณะนักเรียนผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม Boutique Hostel Master Class รุ่น 40 เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน รับฟังประสบการณ์ “เปลี่ยนบ้านเก่าเป็นบูทีคโฮเต็ล “เปลี่ยนโรงงานกระเบื้องเป็นโรงแรมและถูกกฎหมาย” แนวคิดโรงแรมแนวปรัชญาใหม่ สร้างสรรค์และยั่งยืน ชี้แนะแนวทางการจัดการ Management งาน Operation ระบบปฏิบัติการจริงของโรงแรมทุกขนาด ~ เพื่อเป็นแบบอย่าง แนวทาง การศึกษา ส่งเสริมความเชื่อมั่นให้ผู้ประกอบโรงแรมขนาดเล็ก ~ โดยฐาติณุฏ วงศ์วริศรา (คุณน้ำตาล) เพื่อเป็นแบบอย่างแนวทาง Case Study การศึกษา ส่งเสริมแนวคิด ส่งเสริมความเชื่อมั่นให้ผู้ประกอบโรงแรมขนาดเล็ก (10 ก.ค. 2562)

ANGELO งานภาคการเป็นแบบอย่างธุรกิจที่พักลักษณะบ้าน (โรงแรมบ้าน)

ANGELO ในบริบท ด้านงานสอน วิทยากรให้ความรู้

Boutique Hostel Master Class

โดย อ. วรพันธุ์ คล้ามไพบูลย์ โรงเรียนสอนเปลี่ยนบ้านเก่าเป็นบูติคโฮเต็ล : School of Creative Hotel Makers และผู้ก่อตั้งแอพพลิเคชั่นบริหารจัดการโรงแรม Happy Homemadestay
 
กรณีศึกษา : ANGELO FAMILY SUITES
ถอดรหัสความสำเร็จ จากโรงงานกระเบื้องสู่บูติคโฮเต็ลสุดฮิป Angelo Family Suites รัชดา 32
เปลี่ยนโรงงานกระเบื้องเป็นโรงแรม
โรงแรมแนวปรัชญาใหม่ สร้างสรรค์และยั่งยืน The Boutique Independent Private Lodging For The Independently Minded
อ. วรพันธุ์ คล้ามไพบูลย์ คอร์สสำหรับช่วยคนทำธุรกิจ Boutique Hotel และ Hostel ให้มีโอกาสเห็นตัอย่างการลงทุนจริงที่ประสบความสำเร็จ สามารถลงทุนได้อย่างมีจุดขายที่ยอดเยี่ยม ลดความเสี่ยง เข้าสู่ความสำเร็จได้ง่ายขึ้น ให้เกียรติโรงแรม Angelo Family Suites เป็นหนึ่งในต้นแบบ การศึกษาเพื่อส่งเสริมแนวคิด แก่ผู้ประกอบโรงแรมขนาดเล็ก (2 พ.ย. 2562)

ANGELO งานภาคการเป็นแบบอย่างธุรกิจที่พักลักษณะบ้าน (โรงแรมบ้าน)

ANGELO ในบริบท ด้านงานสอน วิทยากรให้ความรู้

Boutique Hostel Master Class

โดย อ. วรพันธุ์ คล้ามไพบูลย์ โรงเรียนสอนเปลี่ยนบ้านเก่าเป็นบูติคโฮเต็ล : School of Creative Hotel Makers และผู้ก่อตั้งแอพพลิเคชั่นบริหารจัดการโรงแรม Happy Homemadestay
 
กรณีศึกษา : ANGELO FAMILY SUITES
ถอดรหัสความสำเร็จ จากโรงงานกระเบื้องสู่บูติคโฮเต็ลสุดฮิป Angelo Family Suites รัชดา 32
เปลี่ยนโรงงานกระเบื้องเป็นโรงแรม
โรงแรมแนวปรัชญาใหม่ สร้างสรรค์และยั่งยืน The Boutique Independent Private Lodging For The Independently Minded
อ. วรพันธุ์ คล้ามไพบูลย์ คอร์สสำหรับช่วยคนทำธุรกิจ Boutique Hotel และ Hostel ให้มีโอกาสเห็นตัอย่างการลงทุนจริงที่ประสบความสำเร็จ สามารถลงทุนได้อย่างมีจุดขายที่ยอดเยี่ยม ลดความเสี่ยง เข้าสู่ความสำเร็จได้ง่ายขึ้น ให้เกียรติโรงแรม Angelo Family Suites เป็นหนึ่งในต้นแบบ การศึกษาเพื่อส่งเสริมแนวคิด แก่ผู้ประกอบโรงแรมขนาดเล็ก (29 มิ.ย. 2562)

ANGELO งานภาคการเป็นแบบอย่างธุรกิจที่พักลักษณะบ้าน (โรงแรมบ้าน)

ANGELO ในบริบท ด้านงานสอน วิทยากรให้ความรู้

สัมนาการทำโรงแรมให้ถูกกฎหมาย

ขอบคุณโอกาสที่ Angelo Family Suites มีส่วนร่วมวิวัฒนาธุรกิจที่พักสร้างสรรค์และยั่งยืน สัมนาการทำโรงแรมให้ถูกกฎหมาย สร้างแรงบันดาลใจ ให้ความรู้ ชี้แนะแนวทาง แบ่งปันแชร์ประสบการณ์ ส่งเสริมความคิดสรรค์แด่ทุกๆ ท่าน จัดขึ้นโดย อ. วรพันธุ์ คล้ามไพบูลย์ โรงเรียนสอนเปลี่ยนบ้านเก่าเป็นบูติคโฮเต็ล : School of Creative Hotel Makers และผู้ก่อตั้งแอพพลิเคชั่นบริหารจัดการโรงแรม Happy Homemadestay
 
กรณีศึกษา : ANGELO FAMILY SUITES
ถอดรหัสความสำเร็จ จากโรงงานกระเบื้องสู่บูติคโฮเต็ลสุดฮิป Angelo Family Suites รัชดา 32
เปลี่ยนโรงงานกระเบื้องเป็นโรงแรม
โรงแรมแนวปรัชญาใหม่ สร้างสรรค์และยั่งยืน The Boutique Independent Private Lodging For The Independently Minded
อ. วรพันธุ์ คล้ามไพบูลย์ คอร์สสำหรับช่วยคนทำธุรกิจ Boutique Hotel และ Hostel ให้มีโอกาสเห็นตัอย่างการลงทุนจริงที่ประสบความสำเร็จ สามารถลงทุนได้อย่างมีจุดขายที่ยอดเยี่ยม ลดความเสี่ยง เข้าสู่ความสำเร็จได้ง่ายขึ้น ให้เกียรติโรงแรม Angelo Family Suites เป็นหนึ่งในต้นแบบ การศึกษาเพื่อส่งเสริมแนวคิด แก่ผู้ประกอบโรงแรมขนาดเล็ก (25 พ.ค. 2562)

ANGELO งานภาคการเป็นแบบอย่างธุรกิจที่พักลักษณะบ้าน (โรงแรมบ้าน)

ให้สัมภาษณ์ “แนวคิด เปลี่ยนโรงงานกระเบื้องเก่าเป็นโรงแรม”

งานนี้ ! ยกเครดิตให้คุณเบียร์ Beer Realityman เป็นทั้ง Director และ Producer ที่มีวิธีสกัดเอา “ไฟฝัน” ออกมา… ถ่ายทอดผลักดันแรงบันดาลใจแด่ผู้ฟัง โรงเรียนสอนเปลี่ยนบ้านเก่าเป็นบูติคโฮเต็ล : School of Creative Hotel Makers โดย อ. วรพันธุ์ คล้ามไพบูลย์ ผู้ก่อตั้ง (22 พ.ค. 2562)

ANGELO งานภาคการเป็นแบบอย่างธุรกิจที่พักลักษณะบ้าน (โรงแรมบ้าน)

นักเรียนตัวน้อย ร.ร. จินดานุกูล ทัศนศึกษา ส่งเสริมประสบการณ์ชีวิต

ANGELO อีกหนึ่งภารกิจวันนี้ . . . เพื่อเยาวชนของชาติ : สร้างสรรค์ ส่งเสริมประสบการณ์ชีวิต เป็นแบบอย่างด้านแนวคิดความยั่งยืน ~ กราบขอบพระคุณ ท่าน ผอ. จินตนา จากโต และคณะครูโรงเรียนจินดานุกูล (12 ก.ย. 2562)

ANGELO งานภาคการเป็นแบบอย่างธุรกิจที่พักลักษณะบ้าน (โรงแรมบ้าน)

ANGELO ในบริบท ด้านงานสอน วิทยากรให้ความรู้

งานอบรมสัมนา … “การทำโรงแรมให้ถูกกฎหมาย ตาม ม. 44”

โดย อ. วรพันธุ์ คล้ามไพบูลย์ กูรูบูติคโฮเต็ลอันดับหนึ่งของไทย โรงเรียนสอนเปลี่ยนบ้านเก่าเป็นบูติคโฮเต็ล : School of Creative Hotel Makers และผู้ก่อตั้งแอพพลิเคชั่นบริหารจัดการโรงแรม Happy Homemadestay
~
ANGELO FAMILY SUITES ได้รับเกียรติเป็นแบบอย่างแนวทาง แนะแนวขั้นตอนการ เปลี่ยนอาคารเก่า เป็นบูทีคโฮเต็ล ให้ถูกกฎหมาย เพื่อส่งเสริมแนวคิด ส่งเสริมความเชื่อมั่นให้ผู้ประกอบโรงแรมฯ ผู้เข้าร่วมงานอบรม (3 ก.ย. 2562)

ANGELO งานภาคการเป็นแบบอย่างธุรกิจที่พักลักษณะบ้าน (โรงแรมบ้าน)

ANGELO ในบริบท ด้านงานสอน วิทยากรให้ความรู้

งานอบรมสัมนา … “กฎหมายโรงแรมขนาดเล็ก”

ขอบคุณ สัมนากฎหมายสำหรับโรงแรมขนาดเล็ก จัดโดย อ. วรพันธุ์ คล้ามไพบูลย์ กูรูบูทีคโฮเต็ลอันดับ 1 ของไทย โรงเรียนสอนเปลี่ยนบ้านเก่าเป็นบูติคโฮเต็ล : School of Creative Hotel Makers และผู้ก่อตั้งแอพพลิเคชั่นบริหารจัดการโรงแรม Happy Homemadestay
 
คุณน้ำตาล เจ้าของโรงแรม Angelo Family Suites ร่วมแชร์ประสบการณ์ ความรอบรู้ด้านโรงแรมฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเปลี่ยนบ้านเก่า การเปลี่ยนอาคารประเภทอื่นๆ หรือแม้แต่การเปลี่ยนโรงงานกระเบื้องแต่เดิม มาเป็น “อาคารเพื่อธุรกิจโรงแรมที่ถูกกฎหมาย”
 
พร้อมกันนี้ อ. วรพันธุ์ และเจ้าของธุรกิจที่พัก/โรงแรม หลายแห่ง ได้แก่ คุณอรจากในฝัน BB House คุณเบิร์ดจากบ้านหน้าวัด อัมพวา คุณตุลย์จาก Oxotel เชียงใหม่ คุณปูนจากเวหา Hostel ดอนเมือง และคุณน้ำตาล Angelo Family Suites ร่วมตอบคำถาม ตามจุดคลินิก ถาม-ตอบ ให้ความกระจ่าง ในทุกเรื่องทุกข้อสงสัย แด่ผู้ร่วมงานสัมนา
นับว่า งานครั้งนี้ อ.วรพันธุ์ อัดเนื้อหา ชัดเจน เข้มข้น เรียนแน่นครบเครื่อง เต็มวัน นอกจากจะได้รับหนังสือออกใหม่ “กฎหมายสำหรับโรงแรมขนาดเล็ก” (คู่มือ) แล้วนั้น อ. ยังสอนรวมถึงเรื่องการเลือกซื้อ การเลือกเช่าอาคารที่เหมาะจะเปลี่ยนเป็นโรงแรม การขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงแรม และขาดไม่ได้งานสัมนาครั้งนี้ อ. เชิญทั้งกรมการปกครอง _ กรมโยธาธิการ และสมาคมโรงแรมไทย มาแนะแนวให้อีกด้วย
วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562
ณ ห้องประชุมวินเนอร์เอสเตท อาคารเอสวีซิตี้ ถนนพระราม 3

ANGELO งานภาคการเป็นแบบอย่างธุรกิจที่พักลักษณะบ้าน (โรงแรมบ้าน)

อ. วรพันธุ์ คล้ามไพบูลย์ … กูรูบูติคโฮเต็ลอันดับหนึ่งของไทย นำนักเรียนผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน

ขอบคุณ อ. วรพันธุ์ คล้ามไพบูลย์ … กูรูบูติคโฮเต็ลอันดับหนึ่งของไทย โรงเรียนสอนเปลี่ยนบ้านเก่าเป็นบูติคโฮเต็ล : School of Creative Hotel Makers และผู้ก่อตั้งแอพพลิเคชั่นบริหารจัดการโรงแรม Happy Homemadestay นำนักเรียนผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม Boutique Hostel Master Class รุ่น 32 …. #เข้าศึกษาดูงาน #โรงแรมแนวปรัชญาใหม่ #สร้างสรรค์และยั่งยืน รับฟังแนวคิด_ประสบการณ์ โดยฐาติณุฏ วงศ์วริศรา (คุณน้ำตาล)
Angelo ริเริ่มดำเนินตามแนวปฏิบัติทางอังกฤษ UK Independent Hotel สู่การสร้างสรรค์ธุรกิจที่พักแบบอิสระ มีอัตลักษณ์เฉพาะตัว…
เป็นแบบอย่างของธุรกิจที่พัก ที่ไม่ได้ยืนด้วยรายได้จาก Rooms/Restaurant/Function แต่ Angelo มีผลงานไม่น้อยจากงานภาค Studio ถ่ายโดยสื่อทุกแขนง และแขกกรุ๊ปชาวต่างชาติ นอกจากนี้ โชว์รูมกระเบื้องถูกจัดแสดงภายในโรงแรมนี้ สร้างผลตอบรับรายได้จากโรงงานกระเบื้อง แบรนด์ Angelo Tiles ไปพร้อมๆ กัน แบบอย่างในการสร้างความเข้มแข็งยั่งยืนให้ Branding
Angelo ตระหนัก/เล็งเห็น และให้ความสำคัญในการพัฒนาวงการให้สร้างสรรค์/เอนกประสงค์มากขึ้น ใน Scale ธุรกิจขนาดเท่าเดิม ด้วยวาดหวังจะได้เห็น… ลูกศิษย์ผู้ประกอบการฯ สร้างสรรค์ธุรกิจที่พักของตน ***ในวิถี ***แบบฉบับของตน (Signature) และแน่นอนว่า นักเดินทางย่อมได้รับประสบการณ์ที่หลากหลายขึ้นไม่รู้จบ #สร้างวงจรการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนสืบไปให้ประเทศชาติ
ในต่างประเทศได้จัดหมวดหมู่ไว้ใน Experience Hotel [อังกฤษเรียก Independent Hotel]

(9 มี.ค. 2562)

ANGELO งานภาคการเป็นแบบอย่างธุรกิจที่พักลักษณะบ้าน (โรงแรมบ้าน)

ANGELO ในบริบท ด้านงานสอน วิทยากรให้ความรู้

Boutique Hostel Master Class

โดย อ. วรพันธุ์ คล้ามไพบูลย์ โรงเรียนสอนเปลี่ยนบ้านเก่าเป็นบูติคโฮเต็ล : School of Creative Hotel Makers และผู้ก่อตั้งแอพพลิเคชั่นบริหารจัดการโรงแรม Happy Homemadestay
 
กรณีศึกษา : ANGELO FAMILY SUITES
ถอดรหัสความสำเร็จ จากโรงงานกระเบื้องสู่บูติคโฮเต็ลสุดฮิป Angelo Family Suites รัชดา 32
เปลี่ยนโรงงานกระเบื้องเป็นโรงแรม
โรงแรมแนวปรัชญาใหม่ สร้างสรรค์และยั่งยืน The Boutique Independent Private Lodging For The Independently Minded
อ. วรพันธุ์ คล้ามไพบูลย์ คอร์สสำหรับช่วยคนทำธุรกิจ Boutique Hotel และ Hostel ให้มีโอกาสเห็นตัอย่างการลงทุนจริงที่ประสบความสำเร็จ สามารถลงทุนได้อย่างมีจุดขายที่ยอดเยี่ยม ลดความเสี่ยง เข้าสู่ความสำเร็จได้ง่ายขึ้น ให้เกียรติโรงแรม Angelo Family Suites เป็นหนึ่งในต้นแบบ การศึกษาเพื่อส่งเสริมแนวคิด แก่ผู้ประกอบโรงแรมขนาดเล็ก 

(7 มี.ค. 2562)

ANGELO งานภาคการเป็นแบบอย่างธุรกิจที่พักลักษณะบ้าน (โรงแรมบ้าน)

Haishan นักเขียนชาวจีน…เขียนเรื่องราว ANGELO

การกลับมา ครั้งนี้…เป็นครั้งที่ 2 พำนักที่ ANGELO เป็นเวลา 14 คืน เพื่อ …
1. Haishan นำเอาหนังสือเล่มจริงมามอบให้ด้วยตนเอง และเซ็นต์ชื่อให้
2. มาอยู่พักผ่อน และเขียนถึง Angelo Rebook อีก ตีพิมพ์ในเล่มที่ 2
ครั้งนี้ Haishan ตั้งใจจะเขียน Reality Madam Angelo 14 คืน ที่เธอติดตามการทำงานใกล้ชิด กินและอยู่ร่วมกับเรารวมถึงทีมพนักงานด้วย
Haishan นักเขียนชาวจีน…
เป็นยุวฑูต และเขียนหนังสือในแคนนาดา Haishan เคยมาพักที่นี่เมื่อ 2 ปีก่อน (2559) ตั้งใจจะเขียน จิม ทอมป์สัน เปลี่ยนความคิดเขียน Angelo แทน นับเป็น Talent ใหม่ของเธอ บอกเล่าเรื่องราวที่นี่เป็น 2 ภาษา จีน/อังกฤษ…
ทุกคืน Haishan จะ Live สดในสถานที่จริง Angelo เป็นภาษาจีน/อังกฤษ แล้วบันทึกไว้เป็น VDO ให้แฟนๆ บล็อคและหนังสือได้ฟังกัน ล่าสุด Haishan ได้รับรางวัลยุวฑูตดีเด่นสาขา Hospitality Management และส่งภาพบรรยากาศการขึ้นรับรางวัลบนเวที พร้อมส่งข้อความมาขอบคุณ ANGELO ที่เป็นแรงบันดาลใจนำไปสู่การได้รับรางวัลนี้ …
รอติดตาม… หนังสือ Rebook เล่ม 2 ของ Haishan (24 ธ.ค. 2561)

ANGELO งานภาคการเป็นแบบอย่างธุรกิจที่พักลักษณะบ้าน (โรงแรมบ้าน)

TV-ROLE MODEL รายการ “พลเมืองต้นแบบ” ตอน อ. วรพันธุ์ คล้ามไพบูลย์ การทำโรงแรมขนาดเล็กและการสอนคนให้ทำโรงแรม

“เปลี่ยนบ้านเก่าเป็นบูติคโฮเต็ล” อมรินทร์ทีวี…

Angelo Family Suites คุณฐาติณุฏ หนึ่งในตัวอย่างเทปนี้ คุณฐาติณุฏ (เจ้าของ) ร่วมให้สัมภาษณ์และพาเยี่ยมชมโรงแรมฯ
ก่อนหน้านี้ คุณน้ำตาล (ฐาติณุฏ) ยังได้ให้สัมภาษณ์ลงลึกเนื้อหาแนวคิด การบริหาร วิถีปฏิบัติการ และแนวโน้วความเป็นไป ของรูปแบบโรงแรมสร้างสรรค์และยั่งยืน ด้วยเป็นหนึ่งในโรงแรมสร้างสรรค์และยั่งยืน (18 ธ.ค. 2561)

ANGELO งานภาคการเป็นแบบอย่างธุรกิจที่พักลักษณะบ้าน (โรงแรมบ้าน)

รายการวิทยุ

อ. (12 ธ.ค. 2561)

ANGELO งานภาคการเป็นแบบอย่างธุรกิจที่พักลักษณะบ้าน (โรงแรมบ้าน)

ANGELO ในบริบท ด้านงานสอน วิทยากรให้ความรู้

Boutique Hostel Master Class

โดย อ. วรพันธุ์ คล้ามไพบูลย์ โรงเรียนสอนเปลี่ยนบ้านเก่าเป็นบูติคโฮเต็ล : School of Creative Hotel Makers และผู้ก่อตั้งแอพพลิเคชั่นบริหารจัดการโรงแรม Happy Homemadestay
 
กรณีศึกษา : ANGELO FAMILY SUITES
ถอดรหัสความสำเร็จ จากโรงงานกระเบื้องสู่บูติคโฮเต็ลสุดฮิป Angelo Family Suites รัชดา 32
เปลี่ยนโรงงานกระเบื้องเป็นโรงแรม
โรงแรมแนวปรัชญาใหม่ สร้างสรรค์และยั่งยืน The Boutique Independent Private Lodging For The Independently Minded
อ. วรพันธุ์ คล้ามไพบูลย์ คอร์สสำหรับช่วยคนทำธุรกิจ Boutique Hotel และ Hostel ให้มีโอกาสเห็นตัอย่างการลงทุนจริงที่ประสบความสำเร็จ สามารถลงทุนได้อย่างมีจุดขายที่ยอดเยี่ยม ลดความเสี่ยง เข้าสู่ความสำเร็จได้ง่ายขึ้น ให้เกียรติโรงแรม Angelo Family Suites เป็นหนึ่งในต้นแบบ การศึกษาเพื่อส่งเสริมแนวคิด แก่ผู้ประกอบโรงแรมขนาดเล็ก 

(พ.ย. 2561)

 

ANGELO งานภาคการเป็นแบบอย่างธุรกิจที่พักลักษณะบ้าน (โรงแรมบ้าน)

S C G    E x p e r i e n c e จั ด สั ม น า . . . ค ร บ ร อ บ 9 ปี

Angelo Family Suites ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย
สัมนา “กฎหมายและการออกแบบโรงแรมขนาดเล็ก” นำบรรยายโดย….
1. อ. วรพันธุ์ คล้ามไพบูลย์ กูรูบูติคโฮเต็ลอันดับหนึ่งของไทย
2. อ. จิตติพันธ์ ศรีกสิกรณ์
3. คุณอนวัช บูรพาชน
4. คุณฐาติณุฏ วงศ์วริศรา @ Angelo Family Suites
5. คุณศิริจันทร์ พหลโยธิน @ บ้านหลวงประสิทธิ์
6. คุณปืน นัยวิทิต SCG
ร่วมเป็นวิทยากร Sharing ประสบการณ์
… ในวันที่ 10 กรกฎาคม 61 …

ANGELO งานภาคการเป็นแบบอย่างธุรกิจที่พักลักษณะบ้าน (โรงแรมบ้าน)

ANGELO ในบริบท ด้านงานสอน วิทยากรให้ความรู้

“บูติคมหานคร” Boutique Talk For Boutique People : ลงทุนและสร้างจุดขายให้ชนะ จากบทเรียนขแงสุดยอดบูติคทั่วโลก

2 ธุรกิจ Angelo Family Suites และ Angelo Tiles 2 Story โรงแรมและโรงงานกระเบื้องกำลัง Earn ต่อไปอีก หล่อเลี้ยงซึ่งกันและกันไหลเวียนอยู่… ANGELO ถ่ายทอดเรื่องราว ประสบการณ์ ความรู้ สู่ท่านอื่นๆ ผู้จะประกอบการโรงแรม ธุรกิจที่พักขนาดเล็ก ภายในงาน “บูติคมหานคร” จัดขึ้นโดย อ. วรพันธุ์ คล้ามไพบูลย์ กูรูบูทีคโฮเต็ลเบอร์หนึ่งในสยามประเทศ

กรณีศึกษา : ANGELO FAMILY SUITES
ถอดรหัสความสำเร็จ จากโรงงานกระเบื้องสู่บูติคโฮเต็ลสุดฮิป Angelo Family Suites รัชดา 32
เปลี่ยนโรงงานกระเบื้องเป็นโรงแรม
โรงแรมแนวปรัชญาใหม่ สร้างสรรค์และยั่งยืน The Boutique Independent Private Lodging For The Independently Minded
อ. วรพันธุ์ คล้ามไพบูลย์ คอร์สสำหรับช่วยคนทำธุรกิจ Boutique Hotel และ Hostel ให้มีโอกาสเห็นตัอย่างการลงทุนจริงที่ประสบความสำเร็จ สามารถลงทุนได้อย่างมีจุดขายที่ยอดเยี่ยม ลดความเสี่ยง เข้าสู่ความสำเร็จได้ง่ายขึ้น ให้เกียรติโรงแรม Angelo Family Suites เป็นหนึ่งในต้นแบบ การศึกษาเพื่อส่งเสริมแนวคิด แก่ผู้ประกอบโรงแรมขนาดเล็ก (14 ส.ค. 2561)

ANGELO งานภาคการเป็นแบบอย่างธุรกิจที่พักลักษณะบ้าน (โรงแรมบ้าน)

อ.วรพันธุ์ คล้ามไพบูลย์ กูรูบูติคโฮเต็ลอันดับหนึ่งของไทย นำคณะผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน

อ.วรพันธุ์ คล้ามไพบูลย์ กูรูบูติคโฮเต็ลอันดับหนึ่งของไทย โรงเรียนสอนเปลี่ยนบ้านเก่าเป็นบูติคโฮเต็ล : School of Creative Hotel Makers และผู้ก่อตั้งแอพพลิเคชั่นบริหารจัดการโรงแรม Happy Homemadestay นำคณะนักเรียนผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม Boutique Hostel Master Class รุ่น 39 เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน รับฟังประสบการณ์ “เปลี่ยนบ้านเก่าเป็นบูทีคโฮเต็ล “เปลี่ยนโรงงานกระเบื้องเป็นโรงแรมและถูกกฎหมาย” แนวคิดโรงแรมแนวปรัชญาใหม่ สร้างสรรค์และยั่งยืน ชี้แนะแนวทางการจัดการ Management งาน Operation ระบบปฏิบัติการจริงของโรงแรมทุกขนาด ~ เพื่อเป็นแบบอย่าง แนวทาง การศึกษา ส่งเสริมความเชื่อมั่นให้ผู้ประกอบโรงแรมขนาดเล็ก ~ โดยฐาติณุฏ วงศ์วริศรา (คุณน้ำตาล) เพื่อเป็นแบบอย่างแนวทาง Case Study การศึกษา ส่งเสริมแนวคิด ส่งเสริมความเชื่อมั่นให้ผู้ประกอบโรงแรมขนาดเล็ก (12 พ.ย. 2562)

ANGELO งานภาคการเป็นแบบอย่างธุรกิจที่พักลักษณะบ้าน (โรงแรมบ้าน)

อ.วรพันธุ์ คล้ามไพบูลย์ กูรูบูติคโฮเต็ลอันดับหนึ่งของไทย นำคณะผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน

อ.วรพันธุ์ คล้ามไพบูลย์ กูรูบูติคโฮเต็ลอันดับหนึ่งของไทย โรงเรียนสอนเปลี่ยนบ้านเก่าเป็นบูติคโฮเต็ล : School of Creative Hotel Makers และผู้ก่อตั้งแอพพลิเคชั่นบริหารจัดการโรงแรม Happy Homemadestay นำคณะนักเรียนผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม Boutique Hostel Master Class เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน รับฟังประสบการณ์ “เปลี่ยนบ้านเก่าเป็นบูทีคโฮเต็ล “เปลี่ยนโรงงานกระเบื้องเป็นโรงแรมและถูกกฎหมาย” แนวคิดโรงแรมแนวปรัชญาใหม่ สร้างสรรค์และยั่งยืน ชี้แนะแนวทางการจัดการ Management งาน Operation ระบบปฏิบัติการจริงของโรงแรมทุกขนาด ~ เพื่อเป็นแบบอย่าง แนวทาง การศึกษา ส่งเสริมความเชื่อมั่นให้ผู้ประกอบโรงแรมขนาดเล็ก ~ โดยฐาติณุฏ วงศ์วริศรา (คุณน้ำตาล) เพื่อเป็นแบบอย่างแนวทาง Case Study การศึกษา ส่งเสริมแนวคิด ส่งเสริมความเชื่อมั่นให้ผู้ประกอบโรงแรมขนาดเล็ก (21 ธ.ค. 2561)

ANGELO งานภาคการเป็นแบบอย่างธุรกิจที่พักลักษณะบ้าน (โรงแรมบ้าน)

อ.วรพันธุ์ คล้ามไพบูลย์ กูรูบูติคโฮเต็ลอันดับหนึ่งของไทย นำคณะผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน

อ.วรพันธุ์ คล้ามไพบูลย์ กูรูบูติคโฮเต็ลอันดับหนึ่งของไทย โรงเรียนสอนเปลี่ยนบ้านเก่าเป็นบูติคโฮเต็ล : School of Creative Hotel Makers และผู้ก่อตั้งแอพพลิเคชั่นบริหารจัดการโรงแรม Happy Homemadestay นำคณะนักเรียนผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม Boutique Hostel Master Class เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน รับฟังประสบการณ์ “เปลี่ยนบ้านเก่าเป็นบูทีคโฮเต็ล “เปลี่ยนโรงงานกระเบื้องเป็นโรงแรมและถูกกฎหมาย” แนวคิดโรงแรมแนวปรัชญาใหม่ สร้างสรรค์และยั่งยืน ชี้แนะแนวทางการจัดการ Management งาน Operation ระบบปฏิบัติการจริงของโรงแรมทุกขนาด ~ เพื่อเป็นแบบอย่าง แนวทาง การศึกษา ส่งเสริมความเชื่อมั่นให้ผู้ประกอบโรงแรมขนาดเล็ก ~ โดยฐาติณุฏ วงศ์วริศรา (คุณน้ำตาล) เพื่อเป็นแบบอย่างแนวทาง Case Study การศึกษา ส่งเสริมแนวคิด ส่งเสริมความเชื่อมั่นให้ผู้ประกอบโรงแรมขนาดเล็ก (21 ธ.ค. 2561)